UN COS­TUM PEN­TRU TOA­TE MISIUNILE

National Geographic Romania - - Explorează -

Mer­cu­ry/Ge­mini

Pri­me­le cos­tu­me spația­le erau ver­si­uni ale ce­lor pre­su­ri­za­te de pe avi­oa­ne­le cu re­a­cție. Nai­lo­nul cu ne­o­pren căp­tușea in­te­ri­o­rul; cel alu­mi­ni­zat, ex­te­ri­o­rul.

Apol­lo

Per­so­na­li­za­te pen­tru o sin­gu­ră mi­si­u­ne se­le­na­ră, cu ghe­te fă­cu­te pen­tru Lu­nă, cos­tu­me­le din era Apol­lo au fost pri­me­le echi­pa­te cu sis­tem de me­nți­ne­re a vi­eții.

EMU

Uni­ta­tea de Mo­bi­li­ta­te Extra­ve­hi­cu­la­ră (EMU) e cos­tu­mul NASA de cam 30 de ani, per­mițându-le astro­nauți­lor să fun­cți­o­ne­ze pe or­bi­tă și să lu­cre­ze la SSI.

Z-1, Z-2

Aces­te pro­to­ti­puri sunt tes­ta­te pen­tru uti­li­za­rea pe Lu­nă, aste­roi­zi și Marte. Ele tre­bu­ie să fie mai ușoa­re, mai fle­xi­bi­le și mai du­ra­bi­le de­cât cele an­te­ri­oa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.