Sta­te­le Uni­te

National Geographic Romania - - Viziuni -

În ace­as­tă fotografie cu ex­pu­ne­re lun­gă, 96 de fântâni de la ba­za Unis­fe­rei îi aju­tă pe vi­zi­ta­tori să învin­gă căl­du­ra ve­rii. Glo­bul din oțel ino­xi­da­bil din Par­cul Flus­hing Me­a­dows Co­ro­na, New York — înalt de 43 m, de 37 m în dia­me­tru și având 318 t — es­te un me­men­to du­ra­bil al Târgu­lui Mon­dial din 1964-65. Ine­le­le sa­le sim­bo­li­ze­a­ză trei din­tre pri­me­le zbo­ruri or­bi­ta­le, anu­nțând zo­rii erei spația­le.

FO­TO: MAT­THEW PILLSBURY, BENRUBI GALLERY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.