TEMĂ: SPAȚIUL

National Geographic Romania - - Viziuni - Juan Car­los Oso­rio Mon­tclair, New Jer­sey

Am ru­gat co­mu­ni­ta­tea Yo­ur Shot să in­ter­pre­te­ze noți­u­nea de „spațiu”. Ima­gi­ni­le pe ca­re le-am pri­mit au mers de la cos­mic la te­res­tru.

Fi­i­ca lui Oso­rio, Sop­hia, pur­ta ro­chii de pri­nțe­să. Dar într-o zi a de­cis să se îmbra­ce în astro­naut. Și-a pus cos­tu­mul la Cas­te­lul Ohe­ka, Long Island, iar Oso­rio i-a dat să ți­nă ba­loa­ne­le re­flec­to­ri­zan­te. „Am vrut să am o ima­gi­ne a co­pi­lă­ri­ei ei fericite”, spu­ne el.

Yo­ur­shot.ngm.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.