ANDREW HARA

Ha­waii, Sta­te­le Uni­te

National Geographic Romania - - Viziuni -

De sus, aproa­pe de vârful vul­ca­nu­lui Mau­na Kea din Ha­waii, la 4.145 m, cer­ce­tă­to­rii de la Obser­va­to­rul W. M. Keck cre­e­a­ză cu aju­to­rul la­se­ru­lui o stea-ghid ar­ti­fi­cia­lă. Ea ser­vește la ob­ser­va­rea ce­ru­lui în zo­ne­le un­de ste­le­le na­tu­ra­le nu sunt su­fi­ci­ent de vi­zi­bi­le. „Am cre­at ace­as­tă pa­no­ra­mă com­po­zi­tă în in­te­ri­o­rul Te­les­co­pu­lui Keck II, într-o noap­te cu la­ser du­blu, sub ob­ser­vația lui Andrea Ghez, astro­nom la UCLA”, spu­ne fo­to­gra­ful.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.