Ri­va­li­ta­te între su­per­pu­teri

National Geographic Romania - - Din Nou -

Din anii 1950, Uni­u­nea So­vi­e­ti­că și S.U.A. au alo­cat bu­ge­te con­sis­ten­te ca să ajun­gă pri­me­le pe Lu­nă, apoi au chel­tu­it și mai mult pen­tru a se de­păși una pe alta în ex­plo­ra­rea su­pra­feței. La pa­tru de­ce­nii du­pă înce­ti­ni­rea cur­sei, Chi­na a fă­cut și ea pri­ma încer­ca­re.

ÎN EXCURSIE PE LU­NĂ

Pri­me­le ro­ve­re și ve­hi­cu­le se­le­na­re con­du­se de om (LRV) ca­re au stră­bă­tut su­pra­fața Lunii au par­curs dis­ta­nțe con­si­de­ra­bi­le în cău­ta­re de date.

LĂ­SA­TE ÎN UR­MĂ

Aproa­pe 50 de si­turi pe Lu­nă păs­tre­a­ză res­turi ale mi­si­u­ni­lor an­te­ri­oa­re, de la ro­ve­re la ste­a­guri – re­pe­re is­to­ri­ce ale tre­cu­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.