Nu­me pe Lu­nă

National Geographic Romania - - Din Nou -

Char­les Du­ke nu a ajuns ni­ci­o­da­tă la lo­cul bo­te­zat de Apol­lo 16 Cra­te­rul Dot, du­pă soția lui, Do­rot­hy, și nici la Cra­te­rul Cat, acro­nim al nu­me­lor fi­i­lor lui, Char­les și Tom, dar a lă­sat în ur­mă un por­tret fă­cut în cur­te. De­ce­ni­i­le de ex­pu­ne­re la con­diți­i­le de me­diu au de­co­lo­rat, pro­ba­bil, ima­gi­nea, dar se poa­te ca sem­nă­tu­ri­le de pe ver­so să fie încă li­zi­bi­le, împreu­nă cu in­scri­pția ca­re iden­ti­fi­că gru­pul drept fa­mi­lia astro­nau­tu­lui Du­ke de pe pla­ne­ta Pă­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.