În toa­tă lu­mea, ace­le­a­şi ne­voi

National Geographic Romania - - Nevoi Omenești -

La­tri­ne­le cu fo­să re­pre­zin­tă o alter­na­ti­vă sim­plă, dar nici mă­car ele nu sunt uşor de ame­na­jat într-o ţa­ră între­a­gă. Hai­ti, de pil­dă, nu are re­sur­se­le Vi­et­na­mu­lui, un­de gu­ver­nul a con­stru­it mi­li­oa­ne de toa­le­te – in­clu­siv în in­te­ri­or (al doi­lea rând, stânga). În India, la­tri­ne­le sunt ade­sea pri­vi­te ca ofen­să vi­za­vi de per­cep­te pre­cum pu­ri­ta­tea sau cas­ta. Mul­te ră­mân ne­fo­lo­si­te.

VI­ET­NAM

HAI­TI

VI­ET­NAM

HAI­TI

VI­ET­NAM

HAI­TI

INDIA

INDIA

HAI­TI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.