MOSES HLONGWANE

Nu­mit și Re­ge­le Re­gi­lor, Dum­ne­zeul Dum­ne­zei­lor, Isus

National Geographic Romania - - Martor -

În Esho­we, Afri­ca de Sud, Moses Hlongwane pre­di­că tur­mei la pro­pria nun­tă – eveni­ment ca­re mar­che­a­ză, du­pă spu­se­le lui, înce­pu­tul Zi­le­lor de pe Ur­mă. Moses spu­ne că Dum­ne­zeu l-a iden­ti­fi­cat drept Mesia într-un vis, în 1992, când era vânză­tor de bi­ju­te­rii. De atunci, a pre­di­cat în Esho­we, Jo­han­nes­burg și alte orașe mari din re­gi­u­ne. Moses are cam 40 de dis­ci­po­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.