INRI

(pa­gi­ni­le an­te­ri­oa­re)

National Geographic Romania - - Martor -

Aproa­pe de Bra­sília, discipolii lui INRI

(Ie­sus Na­za­re­nus Rex Iu­da­e­o­rum: Isus Na­za­ri­nea­nul, Re­ge­le Iu­dei­lor) își împing mesia pe un pi­e­des­tal pe roți. 12 din­tre ei (ma­jo­ri­ta­tea fe­mei) trăiesc tot tim­pul cu băr­ba­tul ce­li­ba­tar de 69 de ani în com­ple­xul lui încon­ju­rat de zi­duri, pro­te­jat cu sârmă ghim­pa­tă și gar­duri elec­tri­ce. INRI și-a luat nu­me­le de la iniția­le­le pu­se de Pi­lat din Pont pe cru­cea lui Isus. Che­ma­rea i-a venit în 1979.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.