SUSTENABILITATE

National Geographic Romania - - Viziuni - Angi­o­lo Ma­net­ti Ro­ma, Ita­lia

TEMĂ Am ce­rut ima­gini des­pre sustenabilitate, des­pre ide­ea că vi­i­to­rul pla­ne­tei de­pin­de de cum trăim azi.

Înain­te să vi­zi­te­ze Islan­da, Ma­net­ti a cău­tat locuri de in­te­res fo­to­gra­fic. I-au atras ate­nția niște ca­se din se­co­le­le XVIII-XIX din Glaum­ba­er. Lo­cu­i­nțe­le, acum par­te din­tr-un mu­zeu des­pre viața ru­ra­lă is­lan­de­ză, sunt con­stru­i­te din ma­te­ria­le lo­ca­le: pia­tră, lemn și pă­mânt îni­er­bat.

Yo­ur­shot.ngm.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.