GRE­CIA

National Geographic Romania - - Viziuni -

În nor­dul in­su­lei Lim­nos, par­cul ge­o­lo­gic Fa­lak­ro găz­du­i­ește o in­te­re­san­tă ma­ni­fes­ta­re a vul­ca­nis­mu­lui din mi­o­cen. La­va vul­ca­ni­lor ac­ti­vi acum câte­va mi­li­oa­ne de ani s-a întă­rit în for­me ci­u­da­te, care dau pei­sa­ju­lui un as­pect ne­pă­mânte­an. Si­tul es­te vi­zi­tat de pro­fe­sori și stu­de­nți, fo­to­gra­fi ori tu­riști, toți atrași de acest fe­no­men ge­o­lo­gic rar, si­tuat la 25 km de My­ri­na.

FO­TO: BOGDAN CROITORU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.