Pro­fi­le­le ADN ale ce­lor doi din ima­gi­ne sunt iden­ti­ce în pro­po­rție de aproa­pe 99%.

National Geographic Romania - - Viziuni -

Ce-i drept, ge­ne­le ori­că­ror do­uă fi­i­nțe uma­ne se ase­a­mă­nă și mai mult. Dar după ce stră­moșii noștri pre-umani și-au pi­er­dut mai tot pă­rul de pe corp, ne-am dez­vol­tat di­fe­re­nțe foar­te vi­zi­bi­le ale cu­lo­rii pi­e­lii, ex­pli­ca­te de di­fe­re­nțe mă­run­te în ADN. Pig­men­tația închi­să tre­bu­ie să-i fi aju­tat pe stră­moșii noștri să re­zis­te soa­re­lui afri­can pu­ter­nic; când am mi­grat din Afri­ca spre re­gi­uni cu lu­mi­nă so­la­ră sla­bă, pi­e­lea mai pa­li­dă a de­venit avan­ta­joa­să.

CARY WOLINSKY, NA­TI­O­NAL GE­O­GRAP­HIC CREATIVE (CIMPANZEU)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.