NOI ȘI CEILALȚI

National Geographic Romania - - Sumar - Text: Da­vid Ber­re­by Fo­to: John Stan­meyer

Oa­me­nii au din naște­re ten­di­nța de a dis­tin­ge între Noi și Ei. Ne poa­te aju­ta ști­i­nța să re­du­cem fri­cți­u­ni­le din­tre gru­puri?

FO­TO: JOHNNY MILLER

Lângă Jo­han­nes­burg, în Afri­ca de Sud, o au­tos­tra­dă se­pa­ră do­uă co­mu­ni­tă­ţi afla­te în con­trast iz­bi­tor: car­ti­e­rul Prim­ro­se, al ce­lor din cla­sa de mij­loc, ma­jo­ri­ta­tea al­bi, şi aşe­za­rea Ma­kau­se, un­de mi­ne­rii de aur, ră­ma­şi şo­meri, au ocu­pat te­re­nul în anii...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.