DIN CI­NE VĂ TRAGEȚI?

National Geographic Romania - - Viziuni -

Ki­tul ge­nea­lo­gic Ge­no 2.0 DNA iden­ti­fi­că re­gi­u­nea din care se tra­ge par­ti­ci­pan­tul, până în vre­mea când toți stră­moșii noștri trăiau în Afri­ca. Au tri­mis mos­tre de sa­li­vă pes­te 830.000 de per­soa­ne. Mai mul­te in­for­mații pe

1n0a4tgeo.com/Ge­noDNA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.