Port-au-Prin­ce, Hai­ti

National Geographic Romania - - Viziuni -

AVENUE MAR­TIN LUT­HER KING

Re­de­nu­mi­tă în 1968 • Fo­to­gra­fia­tă de Phi­lo­mène Jo­seph

Vânză­to­rii se adu­nă la in­ter­se­cția stră­zi­lor de­nu­mi­te după King și după re­vo­luți­o­na­rul hai­tian To­us­saint L’Ou­ver­tu­re. Și alte străzi din ca­pi­ta­lă sunt de­nu­mi­te după lup­tă­tori pen­tru li­ber­ta­te, in­clu­siv după John Brown, abo­liți­o­nis­tul ame­ri­can

spânzu­rat pen­tru pră­da­rea unui ar­se­nal fe­de­ral în 1859, Hai­le Se­las­sie, li­de­rul eti­o­pian anti-co­lo­nia­list, și Je­an-Jac­ques Des­sa­li­nes, lo­co­te­nen­tul lui L’Ou­ver­tu­re care a aju­tat la înfi­i­nța­rea, în 1804, a pri­mei re­pu­blici ne­gre in­de­pen­den­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.