New York, New York

National Geographic Romania - - Viziuni -

DR. MAR­TIN LUT­HER KING JR. BOULEVARD Re­de­nu­mit în 1984 • Fo­to­gra­fiat de

Elias Wil­liams

Dan­sa­to­rii din spec­ta­co­lul „125th and Fre­e­dom” al ar­tis­tei Ebo­ny Gol­den merg pe bu­le­vard. Pa­rțial pro­test și pa­rțial pa­ra­dă, pro­du­cția co­re­gra­fia­tă pe ar­te­ra zi­să și 125th Stre­et explorează mi­grația, gen­tri­fi­ca­rea și eman­ci­pa­rea într-o so­ci­e­ta­te care, în cu­vin­te­le lui King, pu­ne pro­fi­tul mai pre­sus de oa­meni. Har­lem es­te de mult un cen­tru al ar­tei, vi­eții și cul­tu­rii ne­gre din Ame­ri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.