MONINI PRI­MEȘTE BEST BUY AWARD

National Geographic Romania - - NATIONAL GEOGRAPHIC TV -

Anul 2018 a venit cu o ves­te mi­nu­na­tă pen­tru Monini: ga­ma de ulei de măs­li­ne ex­tra vir­gin Monini a pri­mit me­da­lia Best Buy Award – un pre­miu care se tra­du­ce în încre­de­re acor­da­tă ex­ce­le­nței și o bi­ne­me­ri­ta­tă re­cu­noaște­re a ca­li­tății la cel mai bun preț a pro­du­se­lor Monini, ofe­ri­tă chiar de cum­pă­ră­to­rii și con­su­ma­to­rii Monini. Pre­mi­ul Best Buy es­te o apro­ba­re a pro­du­se­lor, ser­vi­ci­i­lor și măr­fu­ri­lor co­mer­cia­li­za­te, di­fe­re­nți­in­du­le de ce­le­lal­te. Cer­ti­fi­ca­tul și me­da­lia re­pre­zin­tă o me­to­dă de cer­ce­ta­re sta­bi­li­tă, asi­gu­rând cli­e­nții că achi­ziți­o­nea­ză pro­du­sul de cea mai bu­nă ca­li­ta­te la cel mai bun preț.

WWW.MONINI.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.