BONJOUR, MAISON ROMANTIQUE!

National Geographic Romania - - NATIONAL GEOGRAPHIC TV -

Maison Romantique, o mi­că afa­ce­re de fa­mi­lie cre­a­tă de Monica Ma­nu, a apă­rut din pa­si­u­ne pen­tru de­sign și de­co­rați­uni de in­te­ri­or cu ac­cen­te fren­ch, vin­ta­ge, ro­man­tic, co­un­try fren­ch, shab­by chic și pen­tru in­te­ri­oa­re­le fra­nțu­zești. În ate­li­e­rul Maison Romantique există o se­le­cție spe­cia­lă de mic mo­bi­li­er, scau­ne fra­nțu­zești re­a­li­za­te ma­nual și de­co­ra­te cu foiță de aur sau re­con­diți­o­na­te și pa­ti­na­te, pa­ra­va­ne vin­ta­ge, șer­ve­te bro­da­te cu mo­no­gra­me, ta­câmuri vin­ta­ge, ve­se­lă fi­nă de po­rțe­lan, can­de­la­bre fren­ch și de­co­rați­uni cu un far­mec apar­te.

WWW.MAISONROMANTIQUE.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.