4. APETITURI UR­BA­NE

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

AGRICULTURĂ Plen­ty, un start-up din Bay Area, fo­lo­sește le­duri pen­tru a sti­mu­la crește­rea în se­re hi­dro­po­ni­ce. Proi­ec­ta­tă pen­tru hiper-efi­ci­e­nță, o fer­mă Plen­ty poa­te obți­ne re­col­te de 350 de ori mai mari pe me­tru pă­trat de­cât te­re­nu­ri­le con­venți­o­na­le. Fir­ma explorează o po­si­bi­lă ex­tin­de­re în orașe din Chi­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.