3. DE­A­SU­PRA GHEȚII

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

ARCTICA San Di­e­go Zoo Glo­bal a do­tat un he­xa­cop­ter au­to­nom cu ca­me­re de înal­tă re­zo­luție și sen­zori ca­re pot mo­ni­to­ri­za ghe­ața ma­ri­nă și com­por­ta­men­tul urși­lor po­lari. Proi­ec­tul a fost con­ce­put pen­tru a ilus­tra mo­dul în ca­re urșii se adap­te­a­ză la ve­ri­le mai lun­gi și la ghe­ața ca­re se to­pește.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.