2. FĂ­RĂ PLAS­TIC

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

OCEANE The Oce­an Cle­a­nup, o or­ga­ni­zație non-pro­fit olan­de­ză, are o idee pen­tru a eli­mi­na Ma­rea In­su­lă de Gu­noaie din Pa­ci­fi­cul de Nord, întin­de­rea tot mai ma­re de deșeuri plu­ti­toa­re. Fo­lo­sind pa­ra­va­ne plu­ti­toa­re și an­co­re, sis­te­mul va adu­na plas­ti­cul pe apă și îl va reți­ne până când va pu­tea fi co­lec­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.