1. LIVRARE DE ARBORI

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

PĂ­DURI Pot lup­ta dro­ne­le împo­tri­va des­pă­du­ri­rii? Ingi­ne­rii de la Bi­oCar­bon Engi­ne­e­ring, din Ma­rea Bri­ta­nie, au cre­at dro­ne de de­pu­ne­re a se­mi­nțe­lor, proi­ec­ta­te să plan­te­ze un mi­liard de arbori pe an. Mai fle­xi­bi­le de­cât ac­tua­le­le me­to­de ae­ri­e­ne, dro­ne­le pot ajunge în lo­curi un­de oa­me­nii nu pot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.