Prin­ci­pi­i­le noas­tre fun­da­men­ta­le – și fon­tu­ri­le din cor­pul de text

National Geographic Romania - - Scrisoare De La Editor -

În ca­ri­e­ra mea de edi­tor de ziar, am învă­ţat să nu schimb ni­ci­o­da­tă ben­zi­le de­se­na­te sau se­tul prin­ci­pal de ca­rac­te­re pen­tru ar­ti­co­le. Așa­dar, păs­trăm ace­lași font

Gros­venor Book pen­tru cor­pul de text. Și, de ase­me­nea, păs­trăm ce­ea ce es­te cel mai im­por­tant: nu am schim­bat și nu vom schim­ba trei prin­ci­pii ca­re stau la ba­za a tot ce fa­cem. Sun­tem de par­tea ști­in­ţei, de par­tea in­for­ma­ţi­i­lor fac­tua­le și de par­tea Pla­ne­tei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.