TUȘE DE GENIU

National Geographic Romania - - Scrisoare De La Editor -

Din pri­mii ani ai co­pi­lă­ri­ei, când de­se­na în pra­ful dru­mu­lui, şi până în ul­ti­me­le lui cli­pe, la de ani, Pa­blo Pi­cas­so s-a de­di­cat ar­tei sa­le pro­fund per­so­na­le. Es­te con­si­de­rat unul din­tre cei mai in­flue­nȚi ar­tiş­ti ai se­co­lu­lui al XX-lea, iar ope­ra lui con­ti­nuă să fie stu­dia­tă pen­tru sem­ni­fi­ca­ţie şi apre­cia­tă pen­tru creativitate. Sti­lul şi su­bi­ec­te­le, in­spi­ra­te de nu­me­roa­se­le lui iu­bi­te şi de alȚi ar­tiş­ti, s-au schim­bat me­reu. Ope­ra sa e împă­rȚi­tă aici în mari eta­pe, des­cri­se chiar în cu­vin­te­le lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.