Urme­le de­zas­tru­lui

National Geographic Romania - - Sărbătorim Anul Păsărilor - FO­TO­GRA­FIAT LA MU­ZEUL RE­GAL DE PALEONTOLOGIE TYRRELL, ALBERTA, CA­NA­DA SURSA: DENNIS BRAMAN, MU­ZEUL RE­GAL DE PALEONTOLOGIE TYRRELL

O bu­ca­tă de ro­că din Ca­na­da, cu o ve­chi­me între 500.000 și 750.000 de ani, ofe­ră in­di­cii des­pre cum ară­ta lu­mea înain­te, în tim­pul și du­pă ci­oc­ni­rea cu aste­roi­dul.

Pa­le­o­gen: Mi­cro­fo­si­le­le din căr­bu­ne ara­tă că pă­du­ri­le au dis­pă­rut și le-au luat lo­cul fe­ri­gi­le. În stra­tul aces­ta și mai sus de el nu se gă­sesc fo­si­le de di­no­zauri. Cua­rțul frac­tu­rat și me­ta­le­le ra­re, ca iri­di­ul (rar pe Pă­mânt, dar abun­dent în unii me­te­o­riți), su­ge­re­a­ză pră­buși­rea unui me­te­o­rit.

Cre­ta­cic: Tran­ziția de la ro­ca ar­gi­loa­să des­chi­să la cu­loa­re la căr­bu­ne re­flec­tă tre­ce­rea de la o cli­mă us­ca­tă la una ume­dă, ca­re a pus, pro­ba­bil, pre­si­u­ne asu­pra di­no­zau­ri­lor, altor spe­cii ani­ma­le și flo­rei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.