ANUL PĂ­SĂ­RI­LOR

National Geographic Romania - - Sărbătorim Anul Păsărilor -

Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, în par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea Nați­o­na­lă Au­du­bon, Bir­dLi­fe Inter­na­ti­o­nal și La­bo­ra­to­rul de Or­ni­to­lo­gie Cor­nell, săr­bă­to­rește cen­te­na­rul Le­gii pen­tru Pro­te­cția Pă­să­ri­lor Mi­gra­toa­re. Urmă­riți-ne în tot cur­sul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.