JAY RUSH

IMA­GINI DIN COMUNITATE

National Geographic Romania - - Sărbătorim Anul Păsărilor -

CI­NE

Rush, 43 de ani, fotograf fre­e­lan­cer din Ea­gle, Co­lo­ra­do

UN­DE

Re­zer­vația Nați­o­na­lă Ma­sai Ma­ra din Ke­nya, înve­ci­na­tă cu Se­ren­ge­ti

CU CE

Un Ni­kon D800 cu un obi­ec­tiv Nik­kor 24-70mm, f/2.8

Du­pă un sa­fari fo­to­gra­fic ma­ti­nal ra­tat, Rush și pa­tru că­lă­tori dor­nici să va­dă săl­bă­ti­ci­uni au po­po­sit într-un lu­mi­niș ca­re pă­rea mai po­tri­vit pen­tru pic­nic de­cât pen­tru fe­li­ne mari. To­tuși, trei lei frați, re­fu­giați pro­ba­bil aici de du­pă o lup­tă bru­ta­lă pen­tru do­mi­nație în gru­pul lor, se adă­pos­te­au de soa­re­le ami­e­zii sub un co­pac sin­gu­ra­tic. Unul a înce­put să se cațe­re în co­pac. „Cor­pul lui ma­siv se opin­tea”, spu­ne Rush. Cei­la­lți doi au mârâit, par­că in­vi­di­oși pe lo­cul gă­sit de fra­te­le lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.