SPUMANTE I LOVE DE LA ZAREA

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

ZAREA te pro­voa­că să te bu­curi de gust și de sen­zația efer­ves­cen­tă și ră­co­roa­să a unui vin spu­mant nu doar cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor sau a mo­men­te­lor spe­cia­le. Ră­co­rește-te cu stil, ori­când, dar nu ori­cum, ci cu vi­nuri aro­ma­te din co­le­cția I Love, obți­nu­te din soi­uri sau cu­pa­je spe­cia­le, re­a­li­za­te prin teh­no­lo­gii de­o­se­bi­te, în am­ba­la­je smart casual. Tă­mâi­oa­să Ro­mâneas­că și Mus­cat Ro­sé, ce­le do­uă sor­ti­men­te din ace­as­tă co­le­cție, au fost me­da­lia­te cu aur, res­pec­tiv ar­gint la Con­cur­sul Inter­nați­o­nal Chi­na Wi­ne & Spi­rits Awar­ds (CWSA) 2018, cea mai im­por­tan­tă com­pe­tiție din Asia și Eu­ro­pa.

WWW.ZAREA.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.