No­ta edi­to­ru­lui

National Geographic Romania - - Explorează -

National Geographic a mers prea de­par­te în tra­sa­rea unei le­gă­turi cer­te între schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce și un anu­mit urs po­lar înfo­me­tat, în le­gen­da de înce­put a cli­pu­lui nos­tru des­pre

ani­mal. Am spus: „Așa ara­tă schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce”. Deși ști­i­nța a sta­bi­lit că exis­tă o le­gă­tu­ră pu­ter­ni­că între ghe­ața ma­ri­nă ca­re se to­pește și moar­tea trep­ta­tă a urși­lor po­lari, nu se poa­te ști si­gur de ce acest urs se afla în pra­gul mo­rții. Pen­tru a ve­dea o ver­si­u­ne

ac­tua­li­za­tă a cli­pu­lui, mer­geți la nat­geo.com/star­vin­gpo­lar­be­ar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.