FUNGI IN­STANT

National Geographic Romania - - Spre Viitor - FOTO: PHRED PETERSEN —NATASHA DALY

Ci­u­per­ca ma­gi­că Ace­as­tă fo­to­gra­fie cu tri­plă ex­pu­ne­re ara­tă o mus­că­riță, des­fășu­rându-se pe du­ra­ta a 36 de ore. Toa­tă crește­rea ci­u­per­ci­lor are loc sub pă­mânt. Pă­lă­ria – par­tea pe ca­re o ve­dem – ie­se com­plet for­ma­tă, des­fă­cându-se ra­pid oda­tă ce dă de aer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.