PUTEREA LU­MI­NII AR­TI­FI­CIA­LE

National Geographic Romania - - Prima Pagina -

Răz­boi­ul împo­tri­va som­nu­lui a înce­put când be­cu­ri­le in­can­des­cen­te au aju­tat pri­ma oa­ră la alun­ga­rea no­pții. Acum, orașe­le mari pre­cum To­kio sunt ade­sea ilu­mi­na­te cu be­curi LED. Ele sunt mai efi­ci­en­te ener­ge­tic, dar tind să pro­du­că mul­tă lu­mi­nă al­bas­tră, ca­re per­tur­bă cel mai mult som­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.