EFEC­TUL LU­MI­NII CO­LO­RA­TE

National Geographic Romania - - Prima Pagina -

La­bo­ra­to­rul lui Ste­ven Loc­kley de la Spi­ta­lul Bri­gham and Wo­men’s din Bos­ton stu­dia­ză un fe­no­men ca­re ne afec­te­a­ză pe toți zil­nic: lu­mi­na și cum anu­mi­te lun­gi­mi de un­dă ca­re ajung la ochi ne afec­te­a­ză crei­e­rul, com­por­ta­men­tul și fi­zi­o­lo­gia. Lu­mi­na bo­ga­tă în lun­gi­mi de un­dă roșii, spu­ne el, e cea mai bună noap­tea, având cea mai mi­că pu­te­re de a fa­vo­ri­za vi­gi­le­nța sau de a ne re­se­ta rit­mul cir­ca­dian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.