PA­GI­NI­LE AN­TE­RI­OA­RE

National Geographic Romania - - ReacȚie Toxică În LanȚ - RO­BERT CLARK

Din nuan­ţe dia­fa­ne apar cu­lori vi­bran­te: va­ria­ţi­u­ni­le cri­sa­li­de­lor de or­ni­top­te­re – eta­pa fi­na­lă a me­ta­mor­fo­zei ca­re va pro­du­ce un adult cu ari­pi – imi­tă ve­ge­ta­ţia din ju­rul omi­zi­lor ca­re îşi for­me­a­ză pu­pa. Aces­te exem­pla­re sunt din Cam­bod­gia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.