JAYAPRAKASH BOJAN

MARELE PRE­MIU, FO­TO­GRA­FUL ANU­LUI – IMA­GINI DIN NA­TU­RĂ, 2017

National Geographic Romania - - Explorează -

CI­NE

Jayaprakash Bojan, fost ana­list IT, trăi­eş­te acum în Sin­ga­po­re, un­de ţi­ne cur­suri fo­to.

UN­DE

Par­cul Na­ţi­o­nal Tan­jung Pu­ting din Indo­ne­zia

CU CE

Un apa­rat fo­to Ca­non 5D Mark IV, cu len­ti­lă 100-400 IS II Când a vi­zi­tat Indo­ne­zia, Bojan a spe­rat să fo­to­gra­fi­e­ze uran­gu­tani şi mai­muțe-nă­soa­se. Du­pă ce un ran­ger din zo­nă i-a spus că vă­zu­se un uran­gu­tan tra­ver­sând râul în apro­pi­e­re, Bojan a pe­tre­cut do­uă zi­le aştep­tându-l să tre­a­că înapoi. În sfârşit, în a treia di­mi­nea­ţă, a apă­rut. De­şi se anun­ţa­se­ră cro­co­di­li în zo­nă, Bojan a de­cis să in­tre în apă ca să prin­dă un un­ghi mai di­rect. Când uran­gu­ta­nul s-a ivit de du­pă un co­pac, a fă­cut con­tact vi­zual cu el, apoi şi-a vă­zut de drum pes­te râu.

Ve­zi şi alte ima­gini din con­cur­sul Fo­to­gra­ful Anu­lui – Ima­gini din Na­tu­ră, 2017, pe nat­geo.com/pho­to­con­test.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.