TOMME DE SAVOIE

National Geographic Romania - - Advertorial -

Bac­te­ri­i­le din aces­te brânze­turi fra­nȚu­zeş­ti şi el­veȚi­e­ne fo­lo­sesc mu­ce­gai­u­ri­le ca pe niş­te au­tos­tră­zi ca să se răs­pânde­as­că pe su­pra­faȚa brânzei – un exem­plu de co­la­bo­ra­re. Brânza are mai pu­ţi­nă gră­si­me – hra­na mi­cro­bi­lor – ex­pli­când ac­ti­vi­ta­tea mi­cro­bia­nă mai redusă și mai len­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.