HA­BI­TAT/ARIE DE

National Geographic Romania - - Explorează -

RĂSPÂNDIRE

Ai­lu­rus ful­gens – zis și pan­da-roșu, ur­sul-pi­si­că sau vul­pea-de-foc – trăi­ește în re­gi­uni din Chi­na, Bhu­tan, India, Myan­mar și Ne­pal. Ha­bi­ta­tul său pre­fe­rat in­clu­de co­li­ne do­moa­le, pă­duri tem­pe­ra­te și de­sișuri de bam­bus – sur­sa lui de hra­nă.

STATUT DE

CON­SER­VA­RE

Con­form eva­luă­ri­lor IUCN, pan­da-roșu e o spe­cie ame­ni­nța­tă. Esti­mă­ri­le pla­se­a­ză nu­mă­rul de exem­pla­re din săl­bă­ti­cie între 2.500 și 10.000. Ha­bi­ta­tul i s-a tot de­gra­dat și împuți­nat din cau­za omu­lui, e vânat pen­tru co­me­rțul cu ani­ma­le de com­pa­nie și vul­ne­ra­bil la bo­li răs­pândi­te de tur­me.

ALTE DA­TE

În Bhu­tan, unii cred că pan­da-roșii ar fi reîncar­nări ale că­lu­gă­ri­lor bu­diști și că e semn bun să ve­zi unul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.