BONFLOR®, MAI MULT DE­CÂT PROBIOTICE

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

FI­TER­MAN PHAR­MA a lan­sat ga­ma BONFLOR®, SINBIOTICUL de ca­re are ne­voie flo­ra ta in­tes­ti­na­lă. Pe lângă ce­le mai stu­dia­te tul­pini probiotice (pes­te 1.000 de stu­dii cli­ni­ce), BONFLOR® co­nți­ne și hra­na pre­fe­ra­tă a aces­to­ra: fruc­too­li­go­za­ha­ri­de. BONFLOR® este fa­bri­cat în Ro­mânia de că­tre Fi­ter­man Phar­ma în con­diții strict con­tro­la­te și re­gle­men­ta­te, înde­pli­nind cri­te­ri­i­le de se­le­cție a tul­pi­ni­lor su­sți­nu­te de Eu­ro­pe­an So­ci­e­ty for Pe­dia­tric Gas­tro­en­te­ro­lo­gy He­pa­to­lo­gy and Nu­tri­ti­on, o im­por­tan­tă or­ga­ni­zație ca­re mo­ni­to­ri­ze­a­ză să­nă­ta­tea gas­troin­tes­ti­na­lă a co­pi­i­lor.

WWW.FITERMANPHARMA.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.