DRE­AP­TA

National Geographic Romania - - Diversitate În America -

Lau­ra Ser­meño și băi­ețe­lul ei săr­bă­to­resc sfârși­tul pe­ri­oa­dei nu­mi­te cua­ren­te­na.

Tra­diția, co­mu­nă în Ame­ri­ca La­ti­nă, ce­re ca lău­ze­le să se odih­neas­că sub îngri­ji­rea ru­de­lor cam 40 de zi­le du­pă naște­re. Pe­ri­oa­da se încheie cu o baie cu ier­buri și un ma­saj pen­tru ma­mă și co­pil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.