BUI QUOC KY

FOTOGRAFII DIN CO­MU­NI­TA­TE

National Geographic Romania - - Octombrie | Scrisoare De La Editor -

CI­NE

Bui Quoc Ky, în vârstă de 41 de ani, ar­tist și fo­to­graf vi­et­na­mez

UN­DE

Re­gi­u­nea cul­ti­va­toa­re de ce­ai Moc Chau din Vi­et­nam

CU CE

O dro­nă Phan­tom 4 Pro cu un obi­ec­tiv de 8,8 mm. În ce­le­bra re­gi­u­ne pro­du­că­toa­re de ce­ai din nor­dves­tul Vi­et­na­mu­lui, lu­cră­to­rii re­col­te­a­ză ce­ai­ul ver­de pri­mă­va­ra și va­ra. Aflat în vi­zi­tă, Bui a ri­di­cat o dro­nă ca să-i sur­prin­dă la lu­cru. Frun­ze­le adu­na­te de ei ave­au să ajun­gă pe pi­ețe­le din între­a­ga lu­me. Bui s-a dus de­vre­me în fi­e­ca­re di­mi­neață în cău­ta­rea com­po­ziți­ei ide­a­le. Dar ade­sea tre­bu­ia să aștep­te până du­pă-amia­za – și să tre­a­că pau­ze­le de odih­nă ale lu­cră­to­ri­lor – ca să prin­dă exact lu­mi­na do­ri­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.