Ta­xi­der­mis­tul

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: MARK THIESSEN

Cu ce unel­te poți re­a­du­ce la viață un ani­mal mort.

UN PIXEL (PRESCURTARE DE LA „PICTURE ELEMENT”) es­te unul din mi­ci­le pă­trățe­le lu­mi­na­te de pe un ecran di­gi­tal. Un ecran de smar­tpho­ne co­nți­ne câte­va mii, atât de înghe­su­iți, încât par să se to­pe­as­că într-o ima­gi­ne vie, cla­ră. Dar com­pri­ma­rea pi­xe­li­lor es­te ne­ce­sa­ră doar când sunt pri­viți de aproape. Un pa­nou di­gi­tal poa­te avea mai puțini pi­xe­li de­cât un smar­tpho­ne, dar ima­gi­nea tot va pă­rea cla­ră de la dis­ta­nță, pen­tru că ochiul uman nu poa­te per­ce­pe in­di­vi­dual pixelii de la ma­re de­păr­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.