Res­tau­ran­te

MÂNCA­RE PEN­TRU VIKINGI ȘI VIZITATORI

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

În au­gust anul tre­cut, s-a des­chis într-un fost de­pou de au­to­bu­ze Piața cu Mânca­re Stra­da­lă din Aar­hus, în ca­re 20 de vânză­tori ofe­ră opți­uni ca send­vișul cald cu brânză ves­ter­hav­sost cu aro­mă de tru­fe, pa­chețe­le bao um­plu­te cu vi­tă și kim­chi și to­că­nițe ni­ge­ri­e­ne pi­can­te. Res­tau­ran­tul Bryg­ge­ri­et Sct. Cle­mens, des­chis pe lo­cul ate­li­e­ru­lui unui pi­ep­tă­nar din vre­mea vi­kin­gi­lor, ser­vește cal­can cu sos de me­re și fe­ni­cul, frip­tu­ră ma­tu­ra­tă prin us­ca­re și pil­sner cu aro­mă de ha­mei. Aar­hus are trei lo­ca­luri cu ste­le Mi­che­lin, iar eco-bis­tro­ul Pon­dus a fost unul din­tre ce­le do­uă lau­re­a­te ale pre­mi­u­lui Bib Go­ur­mand, pen­tru res­tau­ran­te ca­re ser­vesc mânca­re de ca­li­ta­te la prețuri re­zo­na­bi­le. Din me­ni­ul spe­cial al zi­lei: brânză de ca­pră cu lă­mâie și nuci și su­pă de cod mă­tă­soa­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.