Înă­lți­mi am­biți­oa­se

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

Dea­su­pra abați­ei se îna­lță Sant Je­roni, un vârf de pes­te 6.400 m, pre­să­rat cu for­mați­uni stâncoa­se un­du­i­toa­re ca­re și-au atras di­ver­se po­re­cle (Ele­fan­tul, Bur­ta Epis­co­pu­lui) și au in­spi­rat ope­re­le ce­le­bre ale lui Gau­dí. Iau fu­ni­cu­la­rul până sus, un­de ghidul Ri­card Fer­nández ne spu­ne că odi­ni­oa­ră mu­nții erau lo­cu­iți de si­haștri – până când s-au cer­tat cu că­lu­gă­rii de la abație, se zi­ce. Se pa­re că în istorie exis­tă me­reu un strop de te­le­no­ve­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.