Vo­cea Ca­ta­lo­ni­ei

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

Mă sco­bor la abație la timp ca să as­cult Esco­la­nia de Mon­tser­rat, ce­le­brul cor de 50 de băi­eți ca­re trăi­esc și stu­dia­ză aici și cântă pen­tru pu­blic de luni până vi­neri, la 1 p.m., în ro­be ca­re amin­tesc de Har­ry Pot­ter. As­cult emoți­o­nan­tul El Vi­ro­lai, imn închi­nat Fe­ci­oa­rei de la Mon­tser­rat, ale că­rui to­nuri se răs­frâng din bo­lți­le de dea­su­pra. În Dum­ne­zeu nu știu da­că cred. Dar acum si­gur cred în ar­mo­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.