Sus pânze­le!

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

Am re­zer­vat o plim­ba­re la apus cu Clas­sic Sail. Bi­ne, poa­te es­te su­per-tu­ris­tic, dar n-am de gând să ra­tez o ieși­re pe apa de cris­tal al­bas­tru a Me­di­te­ra­nei. Întin­dem pânze­le, alu­ne­căm pe va­luri – și, din­tr-o da­tă, în spa­te­le nos­tru se ri­di­că ori­zon­tul Bar­ce­lo­nei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.