Can­non

National Geographic Traveller Romania - - Plaje Fierbinți -

Azo­rel es­te bi­ne-venit pe mai toa­tă lun­gi­mea de aproa­pe 650 de ki­lo­me­tri a pla­je­lor pu­bli­ce din Oregon, in­clu­siv pe pan­gli­ca ace­as­ta la­tă de nisip ta­sat, pe ca­re pu­teți ad­mi­ra și stânca Hays­tack, vi­zi­bi­lă în larg. În fiecare oc­tom­brie, în fața Sur­fsand Re­sort se des­fășoa­ră un show ca­nin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.