Fe­ri­ci­re de­pli­nă

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

De la Si­e­na, mer­geți aproa­pe 30 km spre sud, până la Buonconvento, un sat me­di­e­val ex­ce­lent con­ser­vat ca­re se ri­di­că la înă­lți­mea nu­me­lui, de­ri­vat din ex­pre­sia la­ti­nă pen­tru „loc de întâlni­re fe­ri­cit”. Aici se adu­nă frec­vent dru­meții de pe Via Fran­ci­ge­na, o ru­tă de pe­le­ri­naj de­veni­tă po­pu­la­ră și printre ex­cur­si­o­niștii de azi. Va­ra tre­cu­tă, Ba­rack Oba­ma a fost vă­zut ad­mi­rând Chi­e­sa dei San­ti Pi­e­tro e

Pao­lo, din se­co­lul al XIV-lea. (A stat aproa­pe o săp­tă­mână în sa­tul Bor­go Fi­noc­chi­e­to, de­venit stați­u­ne de lux.) Pen­tru is­to­rie po­pu­la­ră, vi­zi­tați

Mu­seo del­la Mez­za­dria Se­ne­se, adă­pos­tit într-un ham­bar se­cu­lar, ca­re spu­ne po­ves­tea te­re­nu­ri­lor co­mu­ne din zo­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.