Un­de stăm

National Geographic Traveller Romania - - Orase Inteligente Glasgow -

STELE ȘI STAR WARS

Da­ko­ta De­lu­xe, „apar­ta­men­tul lui Dar­th Va­der”, are un ex­te­ri­or din că­ră­mi­dă sum­bră și obloa­ne ne­gre; nici nu știi da­că să mer­gi la re­ce­pție sau să in­tri cu un X-Wing pe co­ri­doa­re. Inte­ri­o­rul, însă, e pri­mi­tor și co­mod. Ba­rul ele­gant de coc­ktai­luri lan­se­a­ză o pro­vo­ca­re: nu­miți toa­te per­so­na­li­tăți­le cu nu­me­le Jack (Ni­chol­son, Ken­ne­dy etc.) ale că­ror por­tre­te de­co­re­a­ză pe­reții. În West End, zo­na ver­de din Glasgow, Ho­tel du Vin

(De­von­shi­re Gar­dens nr. 1) e de mul­tă vre­me si­no­nim cu lu­xul; rândul de ca­se vic­to­ri­e­ne re­no­va­te es­te des­ti­nația pre­fe­ra­tă a ce­le­bri­tăți­lor veni­te în vi­zi­tă.

În sens orar, din stânga sus: ga­le­ria de ar­tă și mu­zeul Kel­vin­gro­ve; una din in­sta­lați­i­le sa­le; Ri­ver­si­de Mu­seum; un fel din me­ni­ul de la The Gan­net; Ho­tel du Vin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.