La baie

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Să­tul și fe­ri­cit, mă ca­zez la Hos­hi­noya, un ryo­kan (han ja­po­nez) mo­dern, în cen­trul ca­pi­ta­lei. Mă schimb în chi­mo­no, apoi merg la băi­le ali­men­ta­te de iz­voa­re ter­ma­le de la eta­jul 17. O oa­ză de li­niște fă­ră egal – o pis­ci­nă slab lu­mi­na­tă, des­chi­să spre cer, un­de te poți dez­bră­ca și îmbăia pe fun­da­lul so­nor al orașu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.