Uriași în ring

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Nu e se­zo­nul de su­mo, dar am no­roc: într-o are­nă din cen­tru are loc un tur­neu-de­mon­strație de o zi între yo­ko­zu­na – ma­rii cam­pi­oni – printre ca­re și Ha­ku­ho Sho, un su­pe­re­rou mon­gol de 32 de ani, deți­nă­to­rul re­cor­du­lui pen­tru ce­le mai mul­te vic­to­rii în ca­ri­e­ră. Când a ajuns în Tokyo, la 15 ani, era atât de mic, că nu l-a ac­cep­tat ni­ci­un „pa­doc” sau sa­lă de su­mo; acum e Cel mai ma­re lup­tă­tor al tu­tu­ror tim­pu­ri­lor. Re­gu­la prin­ci­pa­lă în su­mo pa­re să fie: împin­ge-ți opo­nen­tul afară din ring. Băr­bații se pri­vesc ame­ni­nță­tor, își trag în lă­turi ci­u­cu­rii atârnați de brâu și se ples­nesc pes­te coap­se. De fapt, ha­bar nu am ce se întâmplă. Ul­ti­mul meci al zi­lei e pal­pi­tant: în închei­e­re, Ha­ku­ho fa­ce ce fa­ce și își ri­di­că opo­nen­tul de 133 kg, apoi îi dă dru­mul

afară din ring ca unei pă­puși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.