Du­pă ser­vi­ciu

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Mă iau du­pă sa­ra­ri­men, an­ga­jații ja­po­ne­zi, până la Omoi­de Yo­ko­cho, po­re­cli­tă și Ale­ea Uri­nei – de fapt, o rețea de stră­duțe îngus­te și întor­to­che­a­te, măr­gi­ni­te de lo­ca­luri cu ya­ki­tori, din Shin­ju­ku, aproa­pe de ca­lea fe­ra­tă. Aleg lo­ca­lul ca­re pa­re cel mai in­te­re­sant și in­tru pe o ușă de sti­clă gli­san­tă în Ucchan, ca­re are 15 lo­curi și tot atâția cli­e­nți fu­mă­tori. Bar­ma­nul întoar­ce me­ni­ul pe par­tea în en­gle­ză, ca­re pro­mi­te – pen­tru 1.650 de yeni (sau vreo 15 $) – „6 fe­luri de set de fri­gă­rui ja­po­ne­ze de porc și be­re”, cu „mă­run­taie, or­ga­ne etc.” Fi­e­ca­re fri­gă­ru­ie e con­di­men­ta­tă per­fect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.